Työ- ja elinkeinoministeriön uunituore raportti ”Työaika, tietotyö ja tulevaisuus: esimerkkinä ohjelmistoala” pohjustaa erittäin rakentavalla tavalla Suomessa käynnistyvää työaikalain kokonaisuudistusta. Ohjelmistoyrittäjät ry on työskennellyt vuoden sen eteen, että työaikalain uudistuksen esityössä on juuri ohjelmistoala valikoitunut esimerkkialaksi. Meiltä on hyvä ammentaa hyväksi koettuja työn tekemisen tapoja ja trendejä! 

Selvitysmies Jukka Ahtelan laatiman raportin punainen lanka loistaa kirkkaana: digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa työ ja työn tekemisen mallit ovat muuttuneet. Raportti ehdottaa muun muassa, että yrityksille annettaisiin lisää mahdollisuuksia työajan joustavampaan käyttöön. Raportti myös puoltaa työntekijöille annettavia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa. Kaikkiaan tässä ollaan edistämässä myönteistä muutosta työelämässä, ja tämä koituu yhtä lailla työntekijöiden kuin yritystenkin hyödyksi Suomessa. 

Sääntelyn annettava tilaa järjelle ja luottamukselle

Raportti listaa runsaasti parannusehdotuksia, joilla turha sääntelyn antaisi tilaa työpaikoilla tapahtuvalle järkevälle paikalliselle sopimiselle. Selvitysmies Ahtela pohjaa työnsä ajatukseen keskinäisestä luottamuksesta syntyville muutoksille. Sellaiset ovat olleet tyypillisiä edistyksellisistä työoloistaan palkituille ohjelmistoalan yrityksille. Raportin ehdotusten kautta esimerkiksi mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen paranevat tulevaisuudessa, mikä varmasti ei ole keneltäkään pois. Näin onkin toimittu monessä jäsenyrityksessämme kautta aikojen - on hienoa että lainsäädäntö vihdoin seuraa hyvien esimerkkien perässä!

AY-liikkeiden eroosio 

Työaikalain uudistus etenee siis hienosti, ja oli jo aikakin. Työaikalaki uudistettiin viimeksi vuonna 1996, ja työn tekemisen mallit, tavat ja ajat ovat kahdessa vuosikymmenessä muuttuneet merkittävästi. Selvitysmies Ahtelan raportti piirtää selkeän kartan minnepäin lain uudistuksessa ollaan menossa. Paikallinen sopiminen, yksilölliset työn tekemisen ajat ja mallit sekä molemminpuoliset joustot ovat meidän alalla arkipäivää, mutta muilla aloilla vielä tulevaisuutta. Tämä tarkoittaa vääjäämättömästi vanhojen valtarakenteiden osalta muutosta. Ihminen ja yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet ovat tulevaisuuden työn tekemisen ja sopimisen keskiössä, niin kuin on jo pitkään ollut ohjelmistoalalla. Täydellisessä maailmassa toivoisimme työaikalain uudistuksen yhteydessä myös työehtosopimusjärjestelmän uudistusta. Olemme valmiita ja vapaaehtoisia esimerkkialaksi. 

 

 

Rasmus Roiha
toimitusjohtaja

rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi
0400 180 434