Julkaisuvapaa 25.10.2016

Ohjelmistoyrittäjät ry toivottaa lämpimästi tervetulleeksi työ- ja elinkeinoministeriön raportin työaikasääntelyn erityistarpeista. ”Selvitysmies Jukka Ahtelan laatima raportti piirtää lupaavan kartan nykyistä merkittävästi joustavampaan työaikalakiin, niin työntekijöiden kuin työnantajienkin hyödyksi”, kiittää Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Työ- ja elinkeinoministeriön uunituore raportti ”Työaika, tietotyö ja tulevaisuus: esimerkkinä ohjelmistoala” pohjustaa erittäin rakentavalla tavalla Suomessa käynnistyvää työaikalain kokonaisuudistusta. ”Jukka Ahtela on onnistunut selvitystyössään erinomaisesti. Raportin suositukset vievät digitalisoituvaa Suomea oikeaan suuntaan”, arvioi Roiha.

”Raportti ehdottaa, että yrityksille annetaan lisää mahdollisuuksia työajan joustavampaan käyttöön. Toisaalta raportti puoltaa työntekijöille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa. Tässä ollaan kaikkiaan edistämässä myönteistä muutosta työelämässä, ja tämä koituu yhtä lailla työntekijöiden kuin yritystenkin hyödyksi”, Roiha summaa.

”Sääntelyn annettava tilaa järjelle ja luottamukselle”

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama raportti listaa runsaasti parannusehdotuksia, joilla turha sääntely antaa tilaa työpaikoilla tapahtuvalle järkevälle paikalliselle sopimiselle.

 ”Selvitysmies Ahtela pohjaa työnsä ajatukseen keskinäisestä luottamuksesta kumpuaville järkeville muutoksille. Sellaiset ovat olleet tyypillisiä juuri ohjelmistoalan usein edistyksellisistä työoloistaan palkituille yrityksille. On upeaa, että esimerkiksi mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen paranevat.”  

Toimitusjohtaja Roiha pitääkin hyvin tärkeänä sitä, että ohjelmistoalan 60 000 työntekijää ovat päässeet keskeiseen asemaan suunnannäyttäjinä koko maalle. ”Raportin merkitys ei suinkaan rajoitu ohjelmistoalaan, vaan linjaa koko työaikalain uudistusta Suomessa.”

Työaikalain muutostyölle luotu hieno pohja, nyt liikkeelle!

”Haluamme sydämellisesti kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä erinomaisesta yhteistyöstä ja muuttuvan työelämän erityistarpeiden ymmärryksestä”, kiittää toimitusjohtaja Roiha.

”Tältä pohjalta on mitä parasta lähteä yhteistyössä rakentamaan uutta joustavampaa työaikalainsäädäntöä, joka palvelee niin ohjelmistoalaa kuin koko Suomeakin paljon nykyistä paremmin”.

Roihan mukaan raportin lähtökohtana on ollut oivaltava käsitys työn muutoksesta digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa. ”Tässä on tajuttu, mistä on kyse: Työ on asia, joka tehdään, ei paikka minne mennään.”

”Kun työ- ja elinkeinoministeriössä on nyt todella hyvin kohdillaan ymmärrys digiajan työstä, on mainio hetki lähteä liikkeelle koko työaikalain uudistamisen kanssa”, tiivistää Roiha.

Lisätietoja: 

Rasmus Roiha
toimitusjohtaja
Ohjelmistoyrittäjät ry
rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi
0400 180 434

Lataa tiedote PDF-muodossa: