Ohjelmistoyrittäjät toteutti keväällä mainetutkimuksen jo toista kertaa. Tämä oli jatkoa v. 2014 keväällä toteutettuun mainetutkimukseen, josta yhdistyksenä saatin selkeitä viitteitä, mihin suuntaan toimintaa olisi kehitettävä. Nyt toteutetun tutkimuksen tulos antaa hyvän yleiskuvan Ohjelmistoyrittäjien maineen kehittymisestä sekä eri sidosryhmien odotuksista, mainekokemuksesta ja brändiarviosta. Mainetutkimuksen tuloksia tullaan jälleen soveltamaan oman toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. 

Keskeiset johtopäätökset

Kokonaisuutena Ohjelmistoyrittäjien maine ja brändi vahvistuivat osin merkittävästikin. Tämä kertoo siitä, että toiminnan ja viestinnän kehittämistoimet ovat olleet oikeauomaisia vähintäänkin viimeisen kahden vuoden aikana. Vielä on paljon tehtävää, mutta tulokset ovat rohkaisevia, ja kertovat suunnan olevan oikea!
 
Ohjelmistoyrittäjien toimintaympäristö on merkittävästi muuttunut kahden vuoden takaisesta siten, että ohjelmistoalan merkitys on julkisuudessa merkittävästi lisääntynyt. Tämä näkyy myös tutkimustuloksessa siten, että toimialan ja sen edustajana Ohjelmistoyrittäjien yleinen kiinnostavuus on kasvussa. Samalla kun kansantalouden pelastajan viittaan sovitellaan ohjelmistoalan ylle, ovat myös odotukset toimialalle (ja Ohjelmistoyrittäjille alan edustajana) merkittävästi kasvaneet. Tällä hetkellä lisääntyneisiin odotuksiin on kyetty hyvin ja tasatahtia vastaamaan.
 
Jäsenistön, median ja yhteiskunnan odotukset konkreettisiin Ohjelmistoyrittäjien tuottamiin vaikutuksiin ja hyötyihin ovat kasvaneet, joten olisi perusteltua edelleen keskittyä ja lisätä tekemistä ja resursseja valittuihin painopisteisiin: vaikuttamiseen, verkottumiseen ja kehittymiseen!

Mainetulos 2016

Ohjelmistoyrittäjien maine koko sidosryhmäkentän parissa vahvistui merkittävästi (mainetoteuma) vuoden 2014 tutkimukseen verrattuna. Kaikissa kuudessa luokassa (Jäsenet, Menestyminen ja kehittyminen, Tunnettuvuus, Toiminta, Työympäristö ja Yhteiskuntavastuu) maineemme oli joko “erittäin hyvä” tai “hyvä”. Myöskin mainerotus (eli odotuksien ja toteuman välinen erotus) oli kaikissa luokissa pieni (eli hallinnassa), joten sen suhteen saimme myöskin kiitettävän arvosanan.
 
Samalla epätietoisten vastaajien määrä väheni, eli joko viestintä oli aiempaa kattavampaa tai sitten tutkimukseen vastasi Ohjelmistoyrittäjiin aiempaa sitoutuneempia henkilöitä. Molemmissa tapauksissa voidaan tulkita, että Ohjelmistoyrittäjien fokus on aiempaa paremmin määritelty.
 
Alan saaman julkisen mielenkiinnon ja eräänlaisen ”Suomen pelastajan” roolin myötä myös odotukset Ohjelmistoyrittäjiä kohtaan (maineodotus) on vahvistunut merkittävästi vuodesta 2014. Odotusten vahvistuminen on hyvä asia siinä mielessä, että se osoittaa järjestöllä olevan jäsenilleen ja sitoutuneille sidosryhmilleen tärkeä merkitys. Odotusten vahvistuminen myös energisoi tekemistä, kunhan samalla ei anneta odotusten muuttua epärealistisen suuriksi.
 
Ohjelmistoyrittäjien yhteisökuva eli tunnettuus, julkisuudessa esiintyminen, johtavuus alalla sekä monet muut keskeiset järjestöjen profiilille tärkeät mainemielikuvat vahvistuivat merkittävästi vuodesta 2014. Ohjelmistoyrittäjien profiilin merkittävä vahvistuminen on pitkäjänteisen työn tulos, ja olemme matkalla reaktiivisesti toimijasta proaktiiviseksi vaikuttajaksi.

Brändiarviot 2016

Ohjelmistoyrittäjät ry:n brändi eli yhteisöprofiili vahvistui merkittävästi kahden vuoden takaisesta lähes kaikissa mitatuissa sidosryhmissä. Tämä kertoo ennen muuta vahvemmasta viestien tavoittavuudesta. Ohjelmistoyrittäjien brändipersoonaa voidaankin luonnehtia sanoilla ”varsin aktiivinen ja kiinnostava asiantuntija”. Vielä Ohjelmistoyrittäjien brändi ei yllä minkään osalta voimakkaan profiloivaksi (yli 5,0), mutta tulos on selkeä parannus vuoteen 2014 ja kertoo toiminnan ja viestinnän oikeansuuntaisesta yhdistelmästä. Haluna on brändäytyä myös rohkeammaksi suunnannäyttäjäksi tulevina vuosina, mutta ei ole yhtään häpeä kantaa aktiivisen asiantuntijuuden viittaa samalla!
 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen kutsuttiin yhteensä 2127 vastaajaa, joista tutkimukseen kokonaan vastasi 210 henkilöä, useampi osittain. Tutkimuksen aineisto kerättiin 31.5. - 20.6.2016 välisenä aikana. Tutkimuksessa kysyttiin ja eroteltiin seuraavat sidosryhmät: Jäsenet, Media, Ministeriöt, Työntekijäliitot, Työnantajaliitot, Muut järjestöt ja liitot, Ohjelmistoyritykset (ei jäsenet), Teknologiaekosysteemien edustajat sekä Yliopistot ja ammattikorkeakoulut. 

 
 
 
Rasmus Roiha
Toimitusjohtaja
rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi
+358 400 180 434