Blogivieraanamme on jäsenyritys Efecte Oy:n  Sampo Pasanen, joka on vieraillut myös jäsentilaisuudessamme asiantuntijavieraana.

Tuotteistaminen, kaupallistaminen, design, käytettävyys, käyttökokemus, arkkitehtuuri. Tästä on kyse hyvässä tuotesuunnittelussa.

Yllä lueteltuja käsitteitä yhdistää kaksi merkittävää tekijää:

  1. Niiden avulla tuotteen tai palvelun kannattavuutta voidaan oleellisesti nostaa
  2. Niitä on vaikeaa ? usein mahdotonta ? toteuttaa tuotteeseen jälkikäteen

Tuotesuunnittelu on ohjelmistoalaan liittyvässä keskustelussa harvoin esillä. Tämä on ymmärrettävää, sillä pilviteknologiat, SaaS, sosiaalinen media ja mobiilit käyttäjät mullistavat toimialaa, ja ovat oikeutetusti kuumimpia aiheita niin mediassa kuin yritysten sisäisessä keskustelussa.

Hyvän tuotesuunnittelun jättäminen taustalle on kuitenkin kuin unohtaisi arkkitehtuurin roolin talojen suunnittelussa, ja keskittyisi vain rakentamaan taloja uusimmista materiaaleista jättäen asukkaat, talon julkisivun ja perusarkkitehtuurin heitteille.

Steve Jobs otti tuotesuunnittelun suoraan omaan alaisuuteensa. Elopin aikakaudella Nokia on koonnut Marko Ahtisaaren alle design-yksikön, jossa kaikki tuotesuunnittelun alueet ovat edustettuna. Ahtisaari istuu myös Nokian johtoryhmässä. Näissä yrityksissä tuotesuunnittelu on strateginen asia, ja organisaatio on rakennettu tukemaan sitä.

Myös ohjelmistoyrityksissä tulisi kaupallisen suunnittelun, käytettävyyssuunnittelun ja teknisen suunnittelun kulkea käsi kädessä. Käytännössä kaikki tämä lähtee perusasioista. Kenelle tuotetta/palvelua ollaan toteuttamassa ja miksi? Kuka sen ostaa ja miksi? Kuka sitä käyttää ja miksi? Miten tuote tulee toteuttaa, jotta se toimii sille tarkoitetussa ympäristössä?

Suomessa on kovaa teknologia- ja design-osaamista, ja jatkuvasta parjauksesta huolimatta kaupallistaminenkaan ei ole enää lapsen kengissä. Tätä osaamista tulisi vaalia yrityksen johdossa ja nostaa tuotesuunnittelu kokonaisuutena yhdeksi yrityksen tärkeimmistä toiminnoista. Tällä tavalla fokus ei epäterveellä tavalla painotu joko teknologiaan tai myyntiin, vaan tuotteet suunnitellaan kokonaisuuksina niin ostajan, myynnin, käyttäjän kuin teknologiankin näkökulmasta.

Jos Suomi aikoo ohjelmistoalalla olla edelläkävijä, ei tuotesuunnittelun merkitystä voi sivuuttaa. Yrityksissä on teknologiajohtajia, R&D-johtajia ja myyntijohtajia, mutta missä ovat ne tuotesuunnittelun johtajat, joiden tiimeissä on osaamista kaikilta tarvittavilta osa-alueilta?

Hyvä tuotesuunnittelu nostaa tuotteiden todennäköisyyttä menestyä, ja tästä syystä se on niin yksittäisten yritysten, kuin erityisesti koko toimialan näkökulmasta elinehto.

Sampo Pasanen
ratkaisujohtaja, Efecte Oy